corlu_vatan_hastane_13378_radyoloji

Дигиталните изображения, получени изцяло от системи, работещи с дигитална технология се съхраняват в дигитален архив. Дигиталните изображения са по-подробни, по-добри за  поставяне на диагноза в сравнение с изображенията, получени с конвенционалните методи. Подобни изображения се анализират от специалисти в специални помещения. В отделението ни по Радиология се извършват радиологични изследвания като:

  • ЯМР (Ядрено-Магнитен Резонанс),
  • КT(Компютърна томография),
  • Мамография,
  • Костна Денситометрия 
  • Рентгенови Заснемания и др.

 

ЯМР (Ядрено-Магнитен Резонанс)

В днешни дни магнитният резонанс се използва за заснемане на меките тъкани. Често се използва при диагностициране на заболявания на централната нервна система (мозък и гръбначен мозък), наранявания на спортисти, опорно-двигателна система, особено при откриване на нарушения като менискус и херния и при преценка на всички видове неврологични заболявания. До сега няма доказана вреда от магнитния резонанс върху живия организъм, включително при бременни жени. Въпреки това, магнитният резонанс не се препоръчва през първите три месеца от бремеността, когато органите на бебето се развиват.

Тъй като може да застраши живота, се счита за неприемливо в уреда за магнитен резонанс да влизат лица, които в тялото си имат метало-въздействащо вещество като например  магнит, метална протеза, пейсмейкър, чуждо тяло в окото или пък лица, претърпели нараняване от огнено оръжие.

Времетраенето на заснемане с магнитен резонанс се различава според броя на областите, които ще се изследват и според поставената предварителна диагноза. Времетраенето може да варира между 15 минути и 75 минути.

КТ (Компютърна Томография)

Рентгеновият лъч извършва движение на 360 градуса около пациента, преминава през детектори, наредени в кухина, които засичат частта от рентгеновите лъчи, преминаваща през тялото и получените данни се обработват в компютър. Като резултат се образуват частични изображения на тъканите, които могат да бъдат проследени на компютър.

Техникът завежда пациента в стаята, където процедурата ще бъде извършена. Според изследването, което ще се прави го инструктира да легне на масата по гръб или по корем. Важно е пациентът да бъде спокоен, защото по време на изследването, трябва да бъде неподвижен.

Томографските изследвания са различни по отношение на медицинския проблем и частта от тялото, която щи бъде заснемана. Работещият в тази област персонал е снабден с  необходимите сертификати и е добре обучен, за да осигури най-добрите услуги за пациентите.

Мамография

От гледна точка на диагностика на рак на гърдата мамографията представлява важен метод за изследване на минимални аномалии в гърдата, които не могат да бъдат установени при нормален преглед.

Мамография може да бъде прилагана на всяка жена от медицинска гледна точка, но се препоръчва да бъде правена поне веднъж годишно при пациентки на възраст между 35-40 години.

По време на заснемане, гърдата се притиска между двете страни на уреда за няколко секунди. Поради тази причина се препоръчва мамография да бъде правена по време, когато гърдите са най-слабо чувствителни, особено при жени с чувствителни гърди.

Костна Денситометрия

С помощта на рентгенови лъчи се измерва колко грама калций и други костни минерали се съдържат в изследваната костна част. Този тест се прилага по-често на гръбнака и тазобедрените стави. Понякога при деца и възрастни се прилага на цялото тяло. Ретгеновите лъчи са най-често прилагания метод за изображение. Дозата на йонизираща радиация по време на измерване на плътността на костните минерали е много малка.

СПЕЦИАЛИСТИ В ТАЗИ ОБЛАСТ:

null

СПЕЦ Д-р Ерхан ЧЕЛЕНК

Специалист по интервенционална радиология
null

СПЕЦ Д-р Бюлент ШАНИН

Специалист по радиология