kalite-yonetimi-alt-gorsel
Управление на качеството
Това е система, при която нуждите на пациентите и служителите се обработват като основни входове, всички процеси на обслужване се планират под отговорността на ръководството на болницата, ресурсите се управляват ефективно, извършват се изследвания за измерване, анализ и подобрение по отношение на процесите на предоставяне на услуги и по този начин безопасността и удовлетвореността на пациентите и служителите се считат за основни резултати.
Цел на системата за управление на качеството
Да осигурим „Минимален риск, максимална безопасност и качество на оптимално ниво“ в нашата болница въз основа на принципи като безопасност на служителите, безопасност на пациентите и фокус на потребителите на услуги, подобряване на качеството, корпоративно планиране и изпълнение.

„Качество“, което е нашият начин на живот Резултатът е регистриран като болница A Group с 97,62 точки.

Нашата политика за качество

 • Да създаде и укрепи подхода за подобряване на качеството и безопасността на пациентите с медицински практики, основани на факти, в съответствие със стандартите за качество в здравеопазването.
 • Да бъде център за върхови постижения в здравните услуги, където се възприемат базирани на доказателства медицински практики и новаторски практики в безопасността на пациентите.
 • Да има национални и / или международни документи за акредитация заедно с институционална акредитация.
 • Да създадем диагностични и лечебни звена, оборудвани с модерна и модерна технология, за да отговорим на нуждите на нашите пациенти с мултидисциплинарен подход.
 • Да осигурим активното участие на нашите пациенти в диагностиката, лечението и грижите, като вземем предвид желанията, нуждите, очакванията и ценностите във всички услуги, които предлагаме.
 • Да гарантираме, че нашите пациенти са в безопасна и комфортна среда по време на престоя си в болницата, както и здравни услуги.
 • За да осигурим идеалната, безопасна работна среда и инфраструктура за нашите служители,
 • Да планираме дейности за непрекъснато подобряване чрез измерване на удовлетвореността, очакванията и желанията на нашите пациенти / роднини и служители на пациентите и да поддържаме нивата на удовлетвореност на най-високо ниво в тази посока.
 • Да осигурим на нашите служители идеална среда, която е с участието, отворена за развитие и оборудвана с възможности за обучение,
 • За да се гарантира, че проучванията, базирани на подобрение, се извършват чрез постоянно разпитване на операцията,
 • Във всички услуги, които предлагаме; Осигуряване на спазване на разпоредбите за опазване на околната среда, здравето и безопасността при работа,

Правна основа на системата
Той е сред приоритетните цели на нашето министерство в рамките на компонента „Качество и акредитация за качествени и ефективни здравни услуги“, който е шестият от 8-те основни компонента в Програмата за трансформация на здравето.

„Да се ​​определят и прилагат правилата за качество и акредитация в здравните услуги“, включени в клаузата „i“ на член 8, параграф 1 (задължения на Главната дирекция на здравните услуги) от Указ № 663, одобрен на 2 ноември , 2011. В съответствие със задълженията си, важна част от системата се осъществява от Главна дирекция на здравните услуги, Отдел за качество и акредитация в здравеопазването.

Проучванията върху системата за качество в здравеопазването в Турция се провеждат в обхвата на „Регламент за разработване и оценка на качеството в здравеопазването“ от 27.06.2015 г. и номерирани 29399.

Стандарти за качество в здравеопазването

 • КЛИКНЕТЕ за стандарти за качество в здравеопазването.
 • КЛИКНЕТЕ за акредитационни стандарти в здравеопазването.

Директор по управление на качеството

Filiz ERKAN