Удобна за бебета болница
Усилията ни да бъдем приятелски настроени към бебето през 2015 г. доведоха до успех. В резултат на инспекциите, извършени от министерството през 2018 г., получихме титлата „Болница, благоприятна за бебето“ и „Интензивна грижа за новородени, благоприятна за бебето“.

Всички наши служители, работещи в нашата болница, вярваха в подкрепата на кърмата и изпълняваха работата си с голяма отдаденост. Горди сме да видим ползите от нашите усилия със заглавията, дадени от нашето министерство, и възвръщаемостта на нашите пациенти.

corlu_vatan_hastane_14445_6ff5dff5-d7ef-4ee4-9c49-a31f49ff6017
corlu_vatan_hastane_5971_dogru-emzirme
Концепция за болница, подходяща за бебета
За да насърчи кърмата, да повиши осведомеността на майките за кърменето и да придобие правилните навици за кърмене, работата на Министерството на здравеопазването в болниците, предоставящи услуги за майчинство и деца, стартира Програмата за насърчаване на кърменето и болници, подходящи за бебета през 1991 г. Целта на тази стартирана програма беше решена да гарантира, че кърменето става успешно и трайно.
Удобните за бебета болници, които започнаха да предоставят услуги в съответствие с определената програма, имат за цел да помогнат на майките да кърмят бебетата си по най-добрия възможен начин чрез здравни специалисти, които предоставят информация за кърмата и кърменето и които са получили необходимото обучение веднага след раждането . По този начин емоционалното сближаване на бебето и майката става по най-правилния начин.

Защо болниците, подходящи за бебета, са важни?

В сравнение с болниците, които не са подходящи за бебето, болниците, подходящи за бебета, поставят по-голям акцент върху емоционалната привързаност между майката и бебето и особено кърменето. Друга характеристика на болниците, подходящи за бебета, е да осигурят непрекъснатост на навиците за кърмене при майките, след като те напуснат болницата. Домашните посещения се извършват от персонала, който е бил информиран за този въпрос, и се предоставя информация кога, как и при какви условия бебето е кърмено. Освен това в този процес се вземат предвид и психологическото и физическото здраве на майката и бебето.

Това е най-добрият избор за недоносени бебета.

Храненето на недоносени бебета трябва да се извършва по-щателно и контролирано от другите бебета. Мастните киселини в кърмата допринасят за развитието на мозъка и очите на недоносените бебета и укрепват имунната им система. По тази причина съзнателните методи, прилагани в болници, подходящи за бебета, са от полза за бебета, родени преждевременно.

ЗДРАВНА ИНСТИТУЦИЯ, ПРИЯТЕЛ НА БЕБЕТА

Доброволчество

За да бъде нашата институция приятелски настроена към бебето, приоритет е доброволчеството. Беше гарантирано, че важността на темата е известна и приета от всички служители на нашата институция, взето е решението да бъдем приятелски настроени към бебето и всички практики се споделят в почтеността на работата в екип и при разпределението на задачите.

Интегритет

Правилните практики за кърма включват институционална цялост. Всички здравни специалисти действат почтено при трансфера на практики в зоните на обслужване. Правилните практики за кърмене включват често срещани правилни послания и процедури.

Информация и обучение

След като доброволно взехте решение да направите вашата институция приятелски настроена към бебето, целият здравен персонал в институцията беше информиран за кърмата и кърменето.

ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗДРАВЕН ПЕРСОНАЛ

Всички здравни служители, работещи в институцията, трябва да преминат стандартно обучение по кърма, кърмене и BDK. В споменатите обучения практиките за кърма и кърмене и темите за BDK бяха определени като стандарт и бяха предадени с обучителни комплекти, създадени от председателството на публичното здравно заведение на Турция. Що се отнася до планирането и реализацията на тези обучения, на първо място е необходимо да бъдете кандидат-институция, да кандидатствате в Дирекцията за обществено здраве, да поискате обучение и да направите планове. Обучението и информационните срещи и сесии бяха документирани.

Темите, обхванати в програмата, могат да бъдат изброени, както следва:

 • Значение на кърмата
 • Как се случва кърменето?
 • Оценка на кърменето
 • Позициониране на бебето
 • Наблюдение на кърменето
 • умения за слушане и учене
 • Здравни приложения
 • самоувереност
 • Не бъдете подкрепящи
 • Проблеми с гърдите
 • изследване на гърдата
 • Отхвърлете гърдата
 • Получаване на анамнеза за кърмене
 • Изцеждане на мляко
 • Плачи
 • DDA и кърмене на болни бебета
 • Увеличаване на кърмата и рестартиране на кърменето
 • продължете да кърмите
 • Допълнително хранене (AS + допълнителни храни)

Нашите правила за болница, подходящи за бебета

КЛИКНЕТЕ за политиката за кърмене на частната болница Чорлу Ватан.

За политиката за кърмене на частното отделение за интензивно лечение за новородени болница luorlu Vatan кликнете тук.