АМБУЛАТОРНО ИНФОРМАЦИОННО РЪКОВОДСТВО

Уважаеми пациенти и посетители,

Информативното ръководство, описано по долу е съставено с цел да Ви информира и да бъде във Ваша помощ от началото до края на посещението Ви в болницата.

По време на престоя Ви в болницата, можете да споделите своите желания, препоръки и мнения в отдел „Комуникация с пациентите“. Благодарим Ви и хубав ден Ви желаем.

 • В болницата се работи по система с предварително записване на час за преглед. Можете да запишете час за преглед и консултация от денонощно обслужващия телефонен център на номер +90 282 673 7373; телефон за международни пациенти 0090 549 548 55 21 или от интернет страницата ни corluvatan.com.
 • Нашата болница предоставя амбулаторни услуги между 9.00-18.00 през делничните дни и между 09.00-14.00 в събота. Спешното ни отделение осигурява услуги 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, с лекар в спешното отделение, за да отговори на всички Ваши здравни нужди навреме.
 • Първото записване в поликлиниките на болницата се извършва в отдел регистрация- каса. Касата на всяка поликлиника се намира на етажа, където се намира и поликлиниката. По време на записването трябва да предоставя на длъжностното лице личната карта (пациенти с турско гражданство) или червен паспорт (пациенти с чуждо гражданство) за да се направи регистратурата на пациента.
 • В поликлиниките на здравното ни учреждение предимство се дава на пациенти дошли по спешност, хора с увреждания, бременни, пациенти над 65годишна възраст, деца по малки от 7 годишна възраст, съпруги и деца на военни жертви и герои на Република Турция.
 • Процедурата за поверителност на информацията се прилага в болницата ни за пациенти, които искат имената им да бъдат скрити по време на лечението. Ако уведомите предварително за ситуацията лекуващият Ви лекар или касиерката по време на регистрация, ще бъдат предприети необходимите действия в съответствие с процедурата.
 • По време на вашата регистрация ще Ви бъде даден баркод за преглед, на който е изписан часа на прегледа и времето за изчакване. Моля бъдете стриктни относно определения Ви час за преглед. Бъдете в болницата 15 минути по-рано от определения Ви час и направете регистрацията си.
 • Определените часове могат да бъдат удължени в зависимост от спешни случаи или специално състояние на друг пациент, който е в лекарския кабинет. В подобен случай, асистентката на поликлиниката ще Ви предостави нужната информация.
 • От гледна точка на спазване на уважение към личността на пациента и тяхната поверителност секретарите ни не присъстват по време на прегледа. Секретарите ни могат да Ви придружат по ваше желание и потвърждение по време на Вашия преглед.
 • След прегледа Ви докторът ще запише в системата необходимите лабораторни и радиологични изследвания. Лабораторното и радиологично отделение се намират на Етаж -1.
 • Можете да напишете своите желания, мнения и препоръки на:
 • е-поща info@corluvatan.com ;
 • от меню контакти на Web страницата ни ;
 • чрез кратка анкета, изпратена от мобилния ви телефон ;
 • чрез анкетните карти на болницата ни, лично ;
РЪКОВОДСТВО ЗА ПОСЕТИТЕЛИ НА ИНТЕНЗИВНОТО ОТДЕЛЕНИЕ

Уважаеми близки на пациенти подложени на лечение в интензивното отделение, Вашите близки, са от голямо значение за нас.

 • Всеки един от пациентите, който лежи в интензивно отделение има нужда от специални грижи. За да не се създават предпоставки за застрашаване здравето, на пациента очакваме да спазвате стриктно предпазните мерки, които сме предприели.
 • Посещението на пациентите, лекувани в Интензивно отделение се извършва всеки ден между 11:00-12:00 часа. Часовете за посещение могат да бъдат променени от лекаря отговорен за интензивното лечение според състоянието на пациента.
 • Отделенията за интензивни грижи се намират на -1-ви и -2 ри етажи на болницата ни. Можете да научите от информационното бюро в кое интензивно отделение е Вашия близък.
 • Поради специалното състояние на пациентите, подложени на лечение в Интензивно отделение се приемат само роднини от първа степен (майка, баща, съпруг/а, брат/сестра) с разрешение от доктора на интензивно отделение и съобразно часовете, определени от болничната администрация. Деца не се допускат в отделението. Информиране на близките на пациентите.
 • Всеки ден в периода от 11:00 до 12:00 часа в стаята за информация, която се намира на -2 ри етаж, докторът, отговорен за Интензивно отделение, предоставя информация за състоянието на пациента.
 • От гледна точка защита на личния живот, не се дава информация за състоянието на пациента на лица, които не са близки по закон. След съобщаването на необходимата информация, само един близък се допуска до пациента. Останалите близки наблюдават чрез камера, поставена в стаята за информация. В почивните дни и официалните празнични дни само един близък се допуска за свиждане, не се показва през камерата.
 • Когато се влиза в Интензивното отделение при пациента ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да си облекат защитната престилка, хирургичното боне, маска и калцуни, които се намират на входа. Също така трябва да се дезинфекцират и ръцете.
 • Можете да посетите пациента в Интензивно отделение за 5 минути под наблюдение на медицинска сестра. В някои спешни случаи може да се наложи да излезете от интензивното отделение по-рано.
 • Информация относно нуждите на пациента можете да получите от медицинската сестра, отговорна за интензивно отделение и от медицинската сестра на пациента. Относно медицинското състояние, информация можете да получите от лекуващия лекар.
 • Няма нужда близките на пациентите да чакат постоянно в болницата. При нужда или спешен случай ще бъдат информирани по телефона. Не чакайте на входа на интензивното отделение преди и след посещението на пациентите.
 • От гледна точка на здравето на пациентите, по време на посещение не демонстрирайте чувствата си (плач, викане и т.н.). Не говорете на висок тон. Ако пациентът е в съзнание, не му позволявайте да говори по телефона. Не правете снимки на пациента в интензивно отделение с телефона си, не докосвайте пациента и не сядайте на леглото му.
 • След всяко посещение измивайте ръцете си, свалете защитните престилка и аксесоари, хвърлете ги в кошчето за боклук на изхода и почистете ръцете си с дезинфектант за ръце.
 • В отделението за интензивни грижи не може да се внася храна, напитки и др.
 • Благодарим Ви, че ни оказвате съдействие за спазване на предпазните мерки, които сме предприели, мислейки за собственото и здравето на пациента.
РЪКОВОДСТВО ЗА ИНТЕНЗИВНО ОТДЕЛЕНИЕ ЗА НОВОРОДЕНИ

Уважаеми близки на пациентите,

 • Вашите близки са наши пациенти и са от голямо значение за нас. Всеки един пациент, които лежи в Интензивно отделение за новородени има нужда от специални грижи. За да не се създават предпоставки за застрашаване здравето на пациентите, очакваме от Ваша страна да спазвате стриктно предпазните мерки, които сме предприели.
 • Посещението в Интензивно отделение за новородени се извършва всеки ден от 13:00 до 14:00 часа и от 20:00 до 21:00 часа. Можете да посетите пациента си в Интензивно отделение за 5-10 минути в присъствие на медицинска сестра. Само при спешни случаи може да се наложи да излезете по-рано.
 • В случай че, Интензивно отделение за новородени не е на разположение в този ден, часа за посещение може да се промени.
 • За пациентите под наблюдение в Интензивно отделение за новородени, отговорният лекар информира родителите относно състоянието на бебето им всеки ден от 13:00 до 14:00 часа в чакалнята на Интензивно отделение или в кабинета си.
 • Информация относно нуждите на пациентите можете да получите от медицинската сестра на отделението, а информация относно медицинското му състояние можете да получите от доктора.
 • Поради специалното състояние на пациентите, лежащи в Интензивно отделение се приемат само МАЙКАТА и БАЩАТА, с разрешение от доктора на Интензивно отделение в съобразно часовете, определени от болничната администрация. Деца не се допускат.
 • Не е разрешено посещение от хора с температура, хрема, кашлица, повръщане и инфекциозен дерматит.
 • Няма нужда близките на пациентите да чакат постоянно в болницата. При нужда или спешен случай те ще бъдат информирани по телефона.
 • Не изчаквайте на входа на интензивно отделение преди и след посещение при пациентите.
 • Можете да посетите пациента придружени от медицинска сестра. Когато влизате вътре, моля облечете защитна престилка, хирургичното боне, маска и калцуни . Измийте ръцете си или ги дезинфектирайте.
 • Звука на телефона Ви трябва да бъде изключен по време на посещението Ви.
 • Разрешено е да снимате бебето си (без светкавица). Но не е разрешено да снимате Интензивното отделение.
 • Не докосвайте инкубаторите, за да се избегне риска от инфекция. По време на посещение не говорете на висок тон.
 • След всяко посещение измивайте ръцете си, свалете защитните престилка и аксесоари, хвърлете ги в кошчето за боклук на изхода и почистете ръцете си с дезинфектант за ръце.
 • Благодарим ви, че ни оказвате съдействие за спазване на предпазните мерки, които сме предприели, мислейки за своето и здравето на пациента.
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ВАШИЯ ПРИДРУЖИТЕЛ
 • По време на Вашето пребиваване в болницата, молим да спазвате правилата, за да се запази тиха и спокойна обстановка.
 • Придружителите трябва да носят закачена карта за придружител, която ще им бъде връчена по време на техния престой.
 • Пушенето в болницата е забранено.
 • Молим, до пациента да остане само един придружител.
 • За сигурността па пациента, молим да спазвате указанията предоставени от доктора и медицинската сестра.
 • Диваните в стаите са разтегателни и могат да се използват като легла от придружителя.
 • За удобство и сигурност на пациентите и придружителите, можете да получите информация за съоръженията в стаите чрез „Карти за опознаване на стаята“.
 • В болницата ни са монтирани системи за централно отопление и охлаждане. Можете да регулирате градусите от термостата, който е в ляво или в дясно от вратата, зависимост от обстановката на стаята.
 • Когато искате да се изкъпете, можете да поискате хавлия за баня и сешоар от медицинската сестра на етажа.
 • Можете да отправите Вашите предложения, благодарности и оплаквания към Отдел „Права на пациентите“ и чрез анкетните карти за оценка на удовлетвореността, които се намират в стаите и на нашата интернет страница.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОСЕТИТЕЛИТЕ НА ПАЦИЕНТИТЕ
 • В клиниките от 09:00 до 23:00 часа е допустими посещение.
 • В Интензивно отделение за възрастни от 11:00 до 12:00 часа (време за получаване на информация и посещение).
 • Според състоянието в интензивно отделение може да се направи промяна в часовете или посещението да се отмени.
 • В Интензивно отделение за новородени за посещение се допуска само майката и бащата, срещу проверка на личните карти, 2 пъти на ден от 13:00 до 14:00 часа и от 20:00 до 21:00 часа.
 • На кого се дава информация относно здравето на пациента?
  • Ако пациентът е възрастен и с ясно съзнание, информацията се дава на самия него или на роднина от първа степен, който той посочи;
  •  Ако пациентът не е в съзнание, информация се предоставя на роднина от първа степен;
  • Ако пациентът е дете, информация се дава на родителите му;
  • Не се дава информация относно състоянието на пациента на трети лица;
 • Кои пациенти не трябва да бъдат посещавани?
   • Пациенти, които се лекуват в интензивното отделение;
   • Пациенти, които са заразно болни;
   • Пациенти с нарушена имунна система (раково болни, които са на лечение, пациенти с трансплантиран орган, пациенти със стероидно лечение);
   • Пациенти, на които посещението не се препоръчано от страна на лекуващия лектор (за тези пациенти може да се получи информация от лекаря);
 • Кой не трябва да посещава пациентите?
   • Деца под 16 годишна възраст;
   • Лица с температура, кашлица или със заразно инфекциозно заболяване ;
   • Лица с хронично заболяване;
   • Лица с нарушена имунна система;
 • На какво трябва да се обърне внимание при посещение на пациентите?
   • Посещението на пациентите трябва да се извършва в определените часове;
   • Посещението трябва да бъде кратко, най-много 10 минути;
   • До всеки пациент трябва да има най-много двама посетители;
   • По време на посещение не трябва да се сяда на леглата на пациентите;
 • В случай, че забележите знак, означаващ Информация за изолация в стаята на пациента преди посещението, непременно се консултирайте с медицинската сестра.
 • При тези пациенти е нужно ограничение в посещенията или преди посещение трябва да се вземат предпазни мерки.
 • Не трябва да се пипа нищо в стая на болния.
 • Не трябва да се пипат лекарски материали като серумен комплект, кислороден манометър.
 • Посетители трябва да дезинфектират или измият със сапун ръцете си.
 • Не трябва да се говори на висок тон до пациента.
 • По време на посещението другите пациенти не трябва да бъдат безпокоени.
 • Трябва да се уважава правото на лично пространство на пациентите.
 • Забранена е употребата на аварийните изходи и стълбища, от страна на пациенти, придружители и посетители, когато няма аварийна ситуация.
 • Забранено е влизането в болницата на лица употребили алкохол. Забранена е употребата на алкохол в болницата.
 • Ако има забелязани лица, употребили алкохол, трябва да се уведоми „Отдел за сигурност“.
 • Не бива да сте настоятелни за посещение извън определените часове.
 • Часовете и правилата за посещение в Интензивните отделения са променливи според изискванията на самото Интензивно отделение. Подобна информация се предоставя на вниманието на близките на пациентите на входа на Интензивното отделение.
 • ПАЦИЕТИ С ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ПОСЕЩЕНИЕ

На вратата на пациенти, които не трябва да бъдат посещавани по тяхно лично желание или поради медицинска причина е поставен надпис „Посещението е забранено“. Това състояние трябва да бъде разяснено по тактичен начин на посетителите.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА БОЛНИЦАТА

Частна болница Чорлу ВАТАН предоставя амбулаторни услуги през седмицата от 09:00 до 18:00 часа и от 09:00 до 14:00 часа в събота.

Спешното отделение на болницата предоставя здравни услуги 7 дни по 24 часа с дежурни лекари и специалисти по спешна медицина.

КАКВО Е НЕБХОДИМО ПРИ ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ?

Нашата цел е да опознаете стаята си, да се настаните и за най-кратко време да се почувствате удобно. В деня на постъпването Ви в болницата ще бъдете посрещнати от консултант по настаняването Ви в болницата.

Като идвате в болницата вземете със себе си:

Лична карта, паспорт или шофьорска книжка

Ако лекарят Ви е поискал медицински изследвания, рентгенови снимки и други резултати от изследвания, списък на всички лекарства, които приемате и др.

СТАЯТА ВИ

След приключване на процедурите по хоспитализация, вие ще бъдете настанени в стаята си от вашия консултант / медицинска сестра.

Молим да не държите храна в стаята, за да се спази контрола против инфекции. Ако нямате специална диета, можете да направите поръчка в стаята си от кафе-сладкарницата ни. (Вътрешен тел: 1031 )

ТЕЛЕФОН

В стаята Ви имате на разположение личен телефон. Ваши близки, които искат да Ви се обадят могат да Ви намерят директно на този телефон. Телефонният номер на вашата стая е написан върху телефонния апарат.

Натиснете „0“, за да се свържете с централата.

ИНТЕРНЕТ

В болницата имате достъп до Wi-Fi мрежа.

КОЛ ЦЕНТЪР/ ИНТЕРНЕТ СИСТЕМА ЗА ЗАПИСВАНЕ НА ЧАС

Кол центърът с номер 0 282 673 7373 работи 24 часа. Можете да се обадите по всяко време и да запишете час за консултация или контролен преглед, и да бъдете информирани за услугите, които предлагаме.

Чуждестранните пациенти могат да се свържат с нас на телефон 0090 549 548 55 21, по ватсап, вайбър, месенджър или по нормална линия.

Можете да си запишете час за преглед и през интернет страницата ни www.corluvatan.com и да получите информация относно отделенията в болницата ни.

ТЕЛЕВИЗИЯ

Можете да поискате помощ относно ползването на телевизора от длъжностното лице на етажа. Молим да поддържате звука на телевизора на ниво, което да не безпокои здравето и спокойствието на другите пациенти.

Можете да гледате предаването ни, което разказва за отделенията в болницата и леченията на различните заболявания по Канал 1.

ТИШИНА

Извънредното внимание за пазене на тишина ще помогне на пациентите в техния процес на оздравяване. Молим да държите мобилните си телефони затворени или на без звуков режим по време на пребиваването ви в болницата, за да се избегне шума и предотврати негативното им въздействие върху медицинските съоръжения.

ВЕНТИЛАЦИЯ И КЛИМАТИЗАЦИЯ

Затоплянето и охлаждането на стаите в болницата се извършва от централна компютърна система. Посредством системата за климатизация, въздухът в сградата може да бъде прочистен без да се отварят прозорците. От друга страна температурата на всяка стая може да бъде регулирана по ваше желание, използвайки копчето за регулация. Промяната на топлината се извършва в рамките на 20 минути. За регулиране на топлината можете да поискате помощ от консултантите по етажите.

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ

Техническият сервиз предлага услугите си в работните часове относно повреди, които могат да възникнат в стаята ви, свързани с оборудванията като телевизор, диван, шкаф, легло и т.н. За възползване от техническия сервиз е достатъчно да се обърнете към вашата медицинската сестра.

ОТГОВОРНИК ЗА КОМУНИКАЦИЯ С ПАЦИЕНТИТЕ

Отговорникът за комуникация с пациентите работи, за да осигури по-добри медицински услуги на пациентите. Вашите мнения и препоръки са от особено значение за нас. Отговорникът за комуникация с пациентите ще помогне за по-бързото осъществяване на вашите препоръки и ще отчете вашите мнения. Моля, споделете с нас вашите мнения и препоръки (вътрешен тел: 2029-1053).

ВИЗИТАЦИИ

По време на вашия престой в болницата, лекуващият лекар ще Ви посещава всеки ден по 2 пъти, сутрин и вечер.

УСЛУГИ НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА

Когато имате нужда от медицинска помощ по какъвто и да било въпрос, моля обърнете се към медицинската сестра на етажа.

С медицинските сестри на 2-рия етаж може да се свържете: 1223 – 1225

С медицинските сестри на 3-тия етаж може да се свържете: 1322 – 1323

СИСТЕМА ЗА ПОВИКВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

При всяка Ваша нужда, медицинските сестри ще бъдат до Вас.

Система за повикване на медицинска сестра е монтирана до леглото Ви и в банята, така че да може по най-бърз начин да се откликне на Вашето повикване. По време на изписване от болницата, медицинските сестри ще Ви информират за грижите, които трябва да се прилагат вкъщи. Поради това, моля не напускайте стаята си без да се обадите на медицинската сестра, която е отговорна за вас.

УСЛУГИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ЕТАЖИТЕ И СТАИТЕ

Всеки ден и редовно стаята Ви и обкръжаващата среда ще бъдат почистени.

ХРАНА

Сервирането на закуска, обед и вечеря се извършва под контрол на диетолог и се извършва от персонал за хранене.

Часове за хранене:

Закуска: от 06:30 до 07:30 часа

Обяд: от 12:00 до 13:00 часа

Вечеря: от 17:00 до 18:00 часа.

Молим, да не се внася храна и напитки отвън. За да запазите здравето си, моля не приемайте храна и напитки отвън.

КАФЕ-СЛАДКАРНИЦА

Ние сме на Вашите услуги с кафе-сладкарница и сервиране по стаите

(Вътрешен тел: 1031)

ПУШЕНЕ

В болницата пушенето и строго забранено.

ПОМЕЩЕНИЕ ЗА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ

Ние сме загрижени за Вашите нужди и нуждите на близките Ви във връзка с изпълняване на религиозен, културен и духовен ритуал.

Помещението за вероизповедание се намира на -1 ви етаж.

ЗАПЛАЩАНИЯ НА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ

Консултантите на пациентите имат информация относно цените на медицинските услуги в болницата ни. Моля, уверете се, че сте разбрали правилно какво е включено в цените предварително.

За по-дълъг период на хоспитализация или приложени други допълнителни медицински услуги които не са включени в предоставената Ви цена може да се поиска допълнително заплащане, което ще се доплаща от страна на пациента при изписване от болницата (вътрешен тел: 2029-1053).

ПРИДРУЖИТЕЛ

Мислейки за Вашето здраве и здравето на другите пациенти в болницата, за всеки пациент се разрешава само по 1 придружител.

За придружителя болницата ни предлага и храна- закуска, обяд и вечеря.

ЧАСОВЕ ЗА ПОСЕЩЕНИЯ

Часовете за посещения са всеки ден от 09:00 до 23:00 часа. При изключителни положения (като например интензивно отделение) можете да се свържете с лекуващия доктор или медицинската сестра. В някои отделения часовете за посещения могат да бъдат различни. В такива случаи консултантът ще Ви даде необходимата информация (Вътрешен тел: 1020).

ВАШЕТО ЗДРАВЕ И СИГУРНОСТ

За нас Вашата сигурност е важна, така както и здравето Ви.

Личната Ви осведоменост относно лечебния Ви план и активното Ви включване в лечението ще спомогне за Вашето по-бързо и по-сигурно напускане на болницата.

ВАШИТЕ ЛЕКАРСТВА

Информирайте вашия лекар и медицинската сестра относно всякакъв вид лекарства, които ползвате и сте взели със себе си при постъпване в болницата и им ги предайте.

За вашата безопасност лекарствата, които приемате трябва да получат потвърждение от доктор и аптекар.

В обхвата на тези лекарства са хапчета изписани с или без рецепта (като аспирин или сироп за кашлица), витамини и хранителни добавки.

Ако знаете, че имате алергична реакция към храна и/или лекарства, съобщете за това на доктора си и на медицинската сестра. Много е важно да знаете кои лекарства ползвате и за какво ги ползвате. Поради тази причина Ви молим да проследите лекарствата, които ползвате по време на вашия престой в болницата.

ВКЛЮЧВАНЕ В ПЛАНА ЗА ЛЕЧЕНИЕ И ГРИЖИ

Вашето лично участие в лечебния процес е много важно, за да знаете какво и защо се прави. По тази причина, говорете с лекуващия лекар и медицинската сестра относно плана за лечение и грижи.

Бъдете сигурни, че сте разбрали лечението, не се притеснявайте да питате, ако не сте разбрали нещо.

Ако Ви предстои интервенция, поискайте информация от лекуващия лекар относно операцията.

Ако имате болка, консултирайте се с медицинската сестра и доктора.

МИЕНЕ НА РЪЦЕТЕ И ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ ИНФЕКЦИИ

Измиването на ръцете по правилен начин е най-важната предпоставка при предотвратяване на инфекции. Поради тази причина на всички помещения за грижа за пациентите и в болничните стаи са монтирани мивки, където ръцете могат да се измият.

 • Измивайте ръцете си преди и след употреба на тоалетната
 • След като сте пипали мръсни вещи
 • Преди и след хранене
 • Преди и след докосване на превързано място
 • Преди влизане в стаята на пациента и след излизане, измийте ръцете си 15 секунди с вода и сапун.
 • Здравният персонал е длъжен да си измие ръцете преди да ви приложи процедура. При нужда, не се стеснявайте да напомните.

Ако по тялото на пациента са поставени сонда, абокат, превръзка и др., старайте се да ги държите сухи и чисти. При положение, че на тези места се появи зачервяване, болка, течение, навлажняване или разваляне на превръзката, непременно информирайте медицинската сестра или доктора.

Според вида на инфекцията, може да се наложи поставяне на маска, ръкавици, престилка с цел да се предпазят другите пациенти, лежащи в болницата и работещия персонал. Може да се ограничи достъпа на посетители при тези пациенти.

Относно подобни ситуации, докторът и медицинската сестра ще Ви информира за предпазните мерки, които трябва да предприемете.

ЗАГУБЕНИ И/ИЛИ НАМЕРЕНИ ВЕЩИ

Длъжностните лица за сигурност в болницата се намират на входните/ изходните врати и на спешеното отделение. При положение, че е на лице загубена и/или намерена вещ, може да се обърнете се към длъжностното лице за сигурност.

СИГУРНОСТ

Услугите за сигурност, които болницата предлага работят денонощно (24 часа) с цел да осигурят вашето спокойствие и комфорт. Длъжностните лица за сигурност, които дежурят на определените места на болницата, възпрепятстват качването на чужди хора по етажите, където лежат болните. Тяхната длъжност е да осигурят спазването на часовете за посещение, да възпрепятстват неуместни прояви в болницата и да осигурят спокойствието на пациентите и работещите в болницата (Вътрешен тел: 2027).

ПАРКИНГ УСЛУГА

Докато сте наш пациент Вие, Вашето семейство или придружител, можете да се възползвате безплатно от паркинг услугата на болницата. Можете да паркирате за кратко пред главния вход и вратите за спешно отделение при постъпване на пациенти или при тяхното изписване.

ЛИНЕЙКА

Линейките ни са на разположение 24 часа и имате достъп до тях чрез телефон (0282) 653 51 51.

В случай, че искате да ползвате линейка при изписване от болницата, обърнете се към служебното лице, което задвижва вашата процедура по изписването.

АВАРИЕН ПЛАН

От двете страни на болницата ни са на лице стълби за авариен изход. Аварийните изходи са посочени с табели по коридорите на болницата.

АНКЕТА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА УСЛУГИТЕ

Можете де предадете предложенията, мненията и нуждите си посредством анкетите за оценяване на услугите, намиращи се на всеки етаж. Можете да поставите тези формуляри в кутиите за анкети или да ги предадете на Отговорник комуникация с пациентите (Вътрешна линия тел: 2029).

Можете да направите своите оценяване посредством интернет страница ни, попълвайки формуляра в графата за мнения и предложения.

Вашите мнения имат важен принос за качеството на услугите ни. Уведомяваме Ви, че стриктно ще анализираме анкетите, попълнени от Вас.

Предварително благодарим за съдействието Ви.