corlu_vatan_hastane_7626_corlu-vatan-kardiyoloji

В Кардиологичното отделение на болницата ни се прилагат Холтер ЕКГ, Холтер АН, Стрес тест, Ехокардиография (на лице е и за бебета).

Лечения, които се извършват в Кардиологично отделение:

  • Диагностика и лечение на Сърдечна Недостатъчност
  • Диагностика и лечение на Хипертония
  • Диагностика и лечение на Холестерол
  • Диагностика и лечение на Нарушения в Сърдечния Ритъм
  • Диагностика и лечение на Сърдечно Съдови Заболявания
  • Диагностика и лечение на Клапата на Сърцето
  • Диагностика и лечение на Вродени Сърдечни Заболявания

ЛЕКАРИ