Göğüs Hastalıkları

Тази дисциплина се занимава основно с диагностиката, лечението и проследяването на белодробни заболявания (заболявянията на дихателната система).

Лечения, които се прилагат в болницата ни:

›  Диагностика и лечение на ХОББ

›  Диагностика и лечение на рак на белия дроб

›  Диагностика и лечение на астма

›  Диагностика и лечение на алергии

›  Диагностика и лечение на бронхит

›  Диагностика и лечение на пневмония

›  Диагностика и лечение на Белодробни болести

›  Диагностика и лечение на професионални белодробни заболявания

›  Дагностика и лечение на сънна апнея

›  Белодробни съдови заболявания (белодробна емболия-белодробна хипертония)

›  Диагностика и лечение на плеврални заболявания

›  Диагностика и лечение на интерстициални белодробни заболявания.

СПЕЦИАЛИСТИ В ТАЗИ ОБЛАСТ:

null

СПЕЦИАЛИСТ Д-Р САБРИ ГЬОЗЮМ

ПУЛМОЛОГИЯ (БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ)