corlu_vatan_hastane_1472_dahiliye9

Вътрешни болести е широкообхватен клон в медицината, който е в основата на всички останали медицински дисциплини. Специалистите, практикуващи в тази област на медицината извършват диагностициране, лечение и проследяване на редица заболявания, като:

  • Заболявания на горните и долни дихателни пътища
  • Хипертония
  • Заболявания на стомашно-чревния тракт
  • Бъбречни заболявания
  • Заболявания на щитовидната жлеза
  • Заболявания на опорно-двигателния апарат
  • Диабет
  • Затлъстяване и други

Вътрешните болести е най-обширната специалност в медицината. Поради своята обширност, специалността вътрешни болести се подразделя на редица тесни специалности, като гастроентерология, пулмология и др. Това е отделението, където се извършват първите прегледи и изследвания – амбулаторно и стационарно. Мястото, където се поставя диагноза и се провежда лечение, пациентите се информират относно заболяванията и предпазните мерки, които трябва да предприемат. При необходими условия отделение „Вътрешни болести“ приема пациенти, изпратени от други  медицински отделения.

СПЕЦИАЛИСТИ В ТАЗИ ОБЛАСТ:

null

Спец. Д-р Байрам Фърат ДАЯНЪКЛЪ

СПЕЦИАЛИСТ ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ
null

Доц. Д-р Емине Биннетоглу

Специалист по вътрешни болести
null

Спец. Д-р Менхур ЪШЪК

Специалист по вътрешни болести
null

Д-р Мухаммет Джабир ЙОЗДЕМИР

Специалист по вътрешни болести