corlu_vatan_hastane_13805_anestezi-corlu-vatan

Отделът ни за анестезия и реанимация се включва във всички видове хирургични интервенции, за да подсигури баланс на тялото, в рамките на физиологични граници.

Анестезията, която обикновено се прилага преди хирургични процедури е процесът, който прави цялата или определена част от тялото нечувствителна към болка.

Анестезиолозите преглеждат пациентите преди операцията и ги подготвят.

Анестезията се извършва по време на операция, като всички телесни показатели на пациентите се поддържат в нормални граници.

ОБЩО ИНТЕНЗИВНО ОТДЕЛЕНИЕ 

Всеки пациент, чиито жизнени функции са нарушени така, че е на лице животозастрашаващ риск, се определя като критичен пациент.

В интензивно отделение за възрастни разполагаме с 26 легла. На всяко едно легло е монтиран уред за прилагане на изкуствено дишане и всякакъв вид монитори.

На болните, настанени в интензивно отделение се прилагат лабораторни тестове и рентген.

Пациентите ни биват подробно проследявани и придружавани от персонал на отделението ни, от постъпването им в болницата до края на тяхното лечение.

Лекари

null

Спец. Д-р МУСТАФА ЙОЗМЕН

Специалист по анестезиология и реанимация
null

Спец. Д-р Нурай ЕЙЮБОГЛУ

Специалист по анестезиология и реанимация
null

Спец. Д-р ЙОЗГЮР ЙОЗСОЙЛА

Специалист по анестезиология и реанимация